Özel Mavi Aile Danışma Merkezi

İrem Fırat - Uzman Klinik Psikolog

      Kadıköy Anadolu Lisesi'nden birincilikle mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümüne girmiştir. 2007 yılında yüksek onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuduğu sırada değişim öğrencisi olarak Hollanda'daki Tilburg Üniversitesi'nde okumaya hak kazanmış ve bir dönem öğrenim hayatını orada sürdürmüştür. Üniversite öğrenimi sırasında ÖSS hazırlık öğrencileri ile yapılan sınav kaygısı grup çalışmalarında yer almıştır. Bazı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlar yapmıştır.

       2010 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nı tamamlayıp 'Uzman Klinik Psikolog' ünvanı almıştır. Bitirme projesi panik bozukluğun farklı kuramlar tarafından ele alınması, tedavisi ve en etkin tedavi yöntemi olarak görülen bilişsel davranışçı terapi uygulaması ile yürütülen bir vaka çalışması üzerinedir. Yüksek lisans dış stajını Marmara Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığı'nda, iç stajını Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi'nde 322 saat süpervizyon alarak tamamlamıştır. Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde Psikiyatrist Doçent Doktor Volkan Topçuoğlu ile çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R), Rorschach (Exner) ve Minnesota Mültifaz Kişilik Envanteri (MMPI) testlerinin uygulama ve yorumlama eğitimlerini almış ve 'Bilişsel Davranışçı Terapi' eğitimini tamamlamıştır. Türk Psikologlar Derneği'nden onaylı sertifikalı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4) uygulayıcısıdır.

       2006 yılından beri Özel Mavi Aile Danışma Merkezi'nde okul olgunluğu, zeka geriliği, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, duygusal sorunlar, depresyon, kaygı bozuklukları, davranış ve uyum problemleri, sınav kaygısı, korku, okul fobisi ve öfke kontrolü gibi sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışmakta, anne babalara danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda okula hazırlık konusunda, gelişim problemleri, dikkat ve akademik beceri problemleri olan çocuklarla seanslar yürütmektedir. Sınav kaygısı ve yas özel ilgi alanlarıdır. Çalışmalarında gelişimsel özel eğitim, bilişsel-davranışçı terapi ve bilişsel varoluş terapisi teknikleri kullanmaktadır. Çocuk ve ergenlerde psikolojik problemlere ve akademik, sosyal becerileri geliştirmeye yönelik grup çalışmalarını yönetmektedir. 2010-2011 eğitim yılı itibariyle bir okul öncesi eğitim kurumunda çocukların psikolojik danışmanlığını yürütmekte ve anne-babalara danışmanlık yapmaktadır. Anne-babalara ve çocuklara yönelik çeşitli basın yayın organlarına danışmanlık yapmakta, yazılar yazmakta ve programlar hazırlamakta olan uzman aynı zamanda, 2014 yılında yayınlanan çocuklara ve yetişkinlere yönelik "işitsel becerileri, dinleyerek ya da okuyarak anlamayı ve akıl yürütmeyi" geliştirme çalışmalarının yer aldığı “Öykülerle Dinle Düşün Yanıtla” isimli kitabın yazarlarındandır.
Türk Psikologlar Derneği üyesidir.
© 2013 | Design by Görsel Sunum