Emre ALTINEL


       Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Okan Üniversitesi'nde Psikoloji Yüksek Lisansı ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı eğitimlerini tamamlayıp; çift yüksek lisans yapmış ve 'Uzman Klinik Psikolog' ünvanını almıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde ve halen psikolojik değerlendirme ve psikoterapi süpervizyonu almaktadır. Eğitimi süresince Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Departmanı'nda bireysel terapi çalışmaları yapmıştır. Bugüne dek, İ.Ü. Çapa Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği, Adli Tıp Kurumu ve Balıklı Rum Hastanesi'nde Nöropsikoloji Kliniği ve yatılı hasta servislerinde hasta gözlemi, test ve değerlendirme içeren klinik stajlarını tamamlamıştır.Çocuk ve ergen psikoterapistliği eğitimini, Avrupa Psikanalitik Psikoterapi Birliği’nin (European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy-EFPP) üyesi olan İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği (İCEPPD) bünyesinde sürdürmektedir. Bu eğitim, European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP)’nin onayladığı ve derneğin uluslararası eğitim standartı esas alınarak hazırlanmış dört yıllık Psikanalitik Çocuk ve Ergen Psikoterapisi formasyonudur. 2011-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Araştırma Uygulama Merkezi`nde yarı zamanlı olarak gençlerle bireysel terapi çalışmaları yürütmüştür. 2013-2014 yılları arasında askerliği süresince Gölcük Asker Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’nde ayaktan ve yatılı hastaların teşhis ve tanı süreçlerinde psikolojik değerlendirme aşamasında ve sonrasında tedavide psikolojik destek çalışmalarını hazırlayıp yürütmüştür. Almaya devam ettiği eğitimler ve uzmanlık alanları, çocuk ve ergenlere yönelik nöropsikolojik ve projektif testlerle psikolojik değerlendirme, okul öncesi ve okul çağı çocuklarıyla oyun terapisi, ergen psikoterapisidir. 2014 yılından itibaren Londra Tavistock Bebek Gözlem Kliniği’ne bağlı olarak yürütülen Tavistock Modeli Bebek Gözlem İstanbul Grubu’nda bebek gözlemi çalışmalarına katılmaktadır. Ağırlıklı olarak, çocuk ve ergenlerde görülen depresyon, mutsuzluk, üzüntü, kaygı, korku, endişe, takıntı, alt ıslatma, okul fobisi, uyku ve yeme problemleri, tırnak yeme, öfke, çekingenlik, kendine güven sorunları, insanlar arası ilişkilerde zorluklar, kayıp ve yas, sınav kaygısı, uyum sorunları, akran ve aile ile ilişkilerde zorluklar, boşanma sürecinde yaşanan duygusal sorunlar ve okul hayatında sık görülen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve diğer akademik zorluklar ile çalışmaktadır. 2007 yılından itibaren Özel Mavi Aile Danışma Merkezi'nde çalışmakta; yoğun olarak çocuk, ergen ve anne-babaların yaşadıkları duygusal ve davranışsal sorunlara yönelik psikolojik değerlendirme ve bireysel terapi çalışmaları yapmaktadır. Çeşitli kurumlarda anne babalara yönelik eğitim ve seminerler vermekte; yoğun olarak makale, bildiri ve çeşitli yayın organlarına yönelik yazılar hazırlamaktadır.

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği üyesidir.