Biz Kimiz?

Özel Mavi Aile Danışma Merkezi, 1999 yılının Mayıs ayında kurulmuş, çocuk ve ailelerin psikolojik sorunlarına yönelik olarak danışmanlık ve eğitimsel destek veren bir kuruluştur.

Kuruluşunun 3 ay sonrasında meydana gelen Marmara depremi Mavi ekibinin ruh sağlığı alanındaki çalışmalarının yönünün belirlenmesinde önemli ölçüde etkili olmuştur. Depremle birlikte, ruh sağlığı profesyonellerinin ve özellikle koruyucu ruh sağlığı alanındaki müdahale çalışmalarının yetersizliği iyice anlaşılmış ve bu konudaki çalışmaların yaygınlaştırılmasının önemi ortaya çıkmıştır. Depremin ardından Mavi ekibinin yürüttüğü çalışmalar bireysel yönelimlerin yanı sıra daha büyük ihtiyaç gruplarına da yardımcı olacak bir sosyal yön kazanmıştır. Özellikle okul ruh sağlığı alanında, öğretmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu yolla çocukların ruhsal problemlerinin önlenmesi-azaltılması konusunda büyük ölçekli çalışmalar yapılmıştır. Depremin hemen ardından yürütülen alan çalışmaları, depremden bu yana büyüyerek ve çeşitlenerek sürdürülmüş ve bugün PREP (Rehabilitasyon ve Eğitim Programları) Derneği'nin çatısı altında toplanmıştır. Mavi ekibin tamamı PREP Derneği'nin üyesidir.

who we area image