Özel Eğitim

Özel eğitim; bedensel, zihinsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimlerinde faklılık bulunan, normal eğitimle kapasitesi ölçüsünde gelişim gösteremeyen, normal eğitim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan, özel eğitim hizmetlerine, psikolojik ve akademik desteğe gereksinimi olan çocuklara yönelik yapılan çalışmalardır.

Özel eğitim desteğine gereksinimi olan çocuklar şu başlıklar altında sınıflandırılabilir:

1- İletişim bozukluğu olanlar:

 • Otizm
 • Asperger sendromu

2- Zihinsel yönden faklılığı olanlar

 • Zeka geriliği
 • Üstün zeka

3- Uyum ve davranış bozukluğu olanlar:

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Karşıt gelme ve yıkıcı davranış bozukluğu
 • Tikler

4- Öğrenme açısından faklılığı olanlar:

 • Okuma güçlüğü
 • Yazma güçlüğü
 • Matematik öğrenme güçlüğü

5- Bedensel yönden faklılığı olanlar:

 • Görme sorunu olanlar
 • İşitme sorunu olanlar
 • Konuşma sorunu olanlar
 • Ortopedik sorunu olanlar

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi bedensel, zihinsel, duygusal, davranışsal ve sosyal gelişimlerinde faklılık bulunan çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, özel eğitim çalışmalarıyla çocuğun iletişim kurma becerisini kazanması, özbakımını yapabilmesi (giyinme, beslenme, temizlik), ev yaşamında gerekli becerileri kazanması (ev eşyalarının kullanımı, yemek hazırlama), sosyal ilişki kurabilmesi, akademik becerilerinin desteklenmesi, boş zaman ve iş gibi uyumsal beceri alanlarının geliştirilmesi hedeflenir.