Psikolojik Testler

Duygusal Değerlendirmede Kullanılan Projektif Testler
İnsan- Aile- Ağaç Çiz Testi
CAT
TAT
Rorschach
Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
Peri Masalları Testi

Gelişim Testleri
Ankara Gelişim Tarama Envanteri  (AGTE)
Denver – II   Gelişimsel  Tarama Testi
Peabody Resim Kelime Tanıma Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği (MİHÖ)
Tİfaldi Alıcı ve İfade Edici Dil Testi

Dikkat-Algı ve Zeka Testleri
Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)
Frostig Görsel Algi Testi
Gessel Gelişim Figürleri Testi
Bender-Gestalt Görsel Motor Testi