Süpervizyon

Psikolojik danışmanlık mesleğinde yer alan süpervizyon - gözetim - çalışmaları, meslektaşların tecrübelerini birbirleriyle, etik ilkelere ve gizlilik prensibine bağlı kalarak paylaşımlarını, bu yolla bilgi ve birikimlerini arttırmayı amaçlayan süreçlerdir. Özellikle mesleğin ilk yıllarında olan psikolojik danışmanların danışanlarına bakış açılarını belirlemek ve vaka ile sürdürülecek çalışmaların daha verimli hale getirilmesi adına, süpervizyon çalışmaları çok önemli bir yer tutmaktadır.

Kimlere Süpervizyon Veriyoruz?
  • Okul Rehberlik Servisleri
  • Psikolog, Psikolojik Danışman ve Pedagoglar
  • Gönüllü Dernek ve Vakıflar
  • Resmi Kuruluşlar
  • Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencileri