Eğitim ve Seminerler

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Eğitimcilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişimini Takip Etme ve Gelişim Sorunlarını Fark Edebilme
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm
 • Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Tutumları
 • Çocuklarda Zarar Verici Davranışlar ve Çözümleri
 • Yaratıcılık Gelişimi ve Destekleyici Çalışmalar
 • Sosyal Gelişimi Destekleyici Aktiviteler ve Grup Çalışmalarını Yönlendirme
 • Okul Olgunluğu ve Okula Hazırlık Amacıyla Veliyi Yönlendirme
 • Bilişsel Gelişim ve Öğrenme Sorunları / Dikkat Eksikliğinin Belirtileri
 • Okul Öncesi Dönemde Dil Gelişimi ve Konuşma Bozuklukları
 • Çoklu Zeka ve Destekleyici Etkinlikler
 • Okul Ortamında Kaygı Yaşayan Çocuklar
 • Çocuğun Okula Uyumunun Desteklenmesi
 • Sınıftaki "Farklı" Çocuklar...
Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama
 • 3–6 Yaş Döneminde Temel Alışkanlıklar: Uyku, Yemek Yeme ve Tuvalet Eğitimi
 • Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?
 • Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçiş ve Okul Olgunluğu
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri
 • Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar, Disiplin Anlayışı, Ödül ve Cezanın Yeri
 • Çocuğunuzu Yeni Kardeşe Hazırlarken…
 • Kardeş Çatışmalarını Azaltmanın Yolları
 • Cinselliği Nasıl Anlatalım?
 • Çocuğumuzla Ne Oynayalım Nasıl Oynayalım?
 • Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Verilmelidir?
 • Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak
 • Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Çalışan Anne ve Çocuğu
 • Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Çocuğun Okula Uyumunun Desteklenmesi
İLKÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Eğitimcilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları
 • İlköğretimde Öğrenme Sorunları ve Dikkat Eksikliği Yaşayan Çocukların Belirlenmesi
 • Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler
 • Sorun Durumlarına Yönelik Aile İle İletişim Kurma ve Aileyi Yönlendirmede Uygun Öğretmen Tutumları
 • Düşünme Becerileri ve Yaratıcılığı Destekleyici Öğretmen Tutumları ve Ders İçeriğinde Kullanılabilecek Öğretim Modelleri
 • Çoklu Zeka ve Destekleyici Etkinlikler
 • Sınıftaki "Farklı" Çocuklar...
Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları
 • Okul Çağı Çocuğunun Gelişim Özellikleri ve Sosyal, Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Gelişimine Ailenin Katkısı
 • Aile İçi Etkileşimde Anne ve Baba Olarak Rollerimiz, Evde Disiplini Sağlama Yolları
 • Çocuğun Akademik Çalışmaları (Ders Çalışma, Ödev Yapma gibi) Erteleme Nedenleri ve Bu Konuda Ev Ortamında Yapılabilecek Düzenlemeler
 • Dikkat ve Konsantrasyon Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi ve Ders Çalışma Yöntemleri Hakkında Çocuğu Yönlendirebilmek
 • Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?
 • Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?
ORTAÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Eğitimcilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları
 • Sınav Kaygısı Yaşayan Çocukların Belirlenmesi ve Okul Ortamında Destekleyici Çalışmalar
 • Ergenlik Döneminde Gelişen Kişilik Özelliklerinin Akademik Ortama Yansıması
Velilere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları
 • Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi ve Genel Gelişim Özellikleri
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkabilmede Aile Desteğinin Önemi, Doğru Tutum ve Davranışlar
 • Ergenlikte Öfke ve Baş Etme Yollarında Ailenin Desteği.
 • Ergenlerde Kaygı Sorunları ve Depresif Duygu Durumunda Aile Desteği
 • Ergen ve Anne-Baba İletişim Becerilerinin Desteklenmesi
 • Seminer süresi 2 saat olarak belirlenmiştir.
 • Seminerlerimiz okulun belirlediği bir mekanda ya da kişi sayısına göre kurumumuzda gerçekleştirilebilir.
 • Seminerlerimizde power point sunumu yapıldığından projeksiyon kullanılmaktadır.
Özel Mavi Aile Danışma Merkezi, 1999 yılında kurulmuş, çocuk ve ailelerin psikolojik sorunlarına yönelik olarak psikolojik danışmanlık ve eğitsel destek veren bir kuruluştur. Merkezimiz kuruluşundan bu yana farklı kurumlardaki meslektaşlarına ve meslektaş adaylarına yönelik düzenlediği eğitim ve seminerlerle mesleki bilgilerini paylaşarak mesleki gelişimin desteklenmesini hedeflemektedir.
Eğitim ve seminerlerimiz merkezimizde düzenlenebildiği gibi farklı eğitim ve sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duydukları konulara yönelik de hazırlanabilmektedir. Konu ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalara ve vaka örneklerine yer verilmektedir.


Özel Mavi Aile Danışma Merkezi'nde meslektaşlarımıza yönelik düzenlenen bazı eğitim ve seminer konuları şöyledir:

 • Çocuk ve Ergen Başvurularında Değerlendirme Süreci
 • Çocuğun Yaşamındaki Travmatik Yaşantılar
 • Çocukluk ve Ergenlikte Depresyon ve Kaygı Bozuklukları
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Gelişimsel Sorunlar
 • Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Eğitim
 • Sınıf Yönetimi ve Öğretmen Tutumları
 • Uyum Sorunları Gösteren (Hareketlilik, Yıkıcı Davranışlar, İçe Dönüklük ve Özgüven Sorunları) Çocuklara Yönelik Sınıf İçi Müdahaleler
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Gelişimini Takip Etme ve Gelişim Sorunlarını Fark Edebilme
 • Çocuklarda Zarar Verici Davranışlar ve Çözümleri
 • Düşünme Becerileri ve Yaratıcılığı Destekleyici Ders İçeriğine Uygun Öğretim Modelleri
 • Sosyal Gelişimi Destekleyici Aktiviteler ve Grup Çalışmalarını Yönlendirme
 • Çoklu Zeka ve Destekleyici Etkinlikler
 • Bilişsel Gelişim ve Öğrenme Sorunları / Dikkat Eksikliğinin Belirtileri 
 • Sınav Kaygısı Yaşayan Çocukların Okul Ortamında Desteklenmesi
 • Ergenlik Döneminde Gelişen Kişilik Özelliklerinin Akademik Ortama Yansıması
 • Okulda Şiddet ve Zorbalık

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Ailelere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Genel Gelişim Özellikleri ve Sorunlu Davranışı Anlama
 • 3–6 Yaş Döneminde Temel Alışkanlıklar: Uyku, Yemek Yeme ve Tuvalet Eğitimi
 • Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?
 • Okul Öncesi Dönemden İlköğretime Geçiş ve Okul Olgunluğu
 • Okul Öncesi Dönem Çocuğunun Sosyal Gelişimi ve Arkadaş İlişkileri
 • Aile İçi İletişimde Uygun Tutum ve Davranışlar, Disiplin Anlayışı, Ödül ve Cezanın Yeri
 • Çocuğunuzu Yeni Kardeşe Hazırlarken…
 • Kardeş Çatışmalarını Azaltmanın Yolları
 • Cinselliği Nasıl Anlatalım?
 • Çocuğumuzla Ne Oynayalım Nasıl Oynayalım?
 • Çocuklara Güven Duygusu Nasıl Verilmelidir?
 • Boşanmanın Çocuk Üzerindeki Etkisi ve Boşanma Sonrası Ebeveyn Olmak
 • Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Çalışan Anne ve Çocuğu
 • Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Çocuğun Okula Uyumunun Desteklenmesi
İLKÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Ailelere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

 • Okul Çağı Çocuğunun Gelişim Özellikleri ve Sosyal, Duygusal, Fiziksel ve Zihinsel Gelişimine Ailenin Katkısı
 • Aile İçi Etkileşimde Anne ve Baba Olarak Rollerimiz-Evde Disiplini Sağlama Yolları
 • Çocuğun Akademik Çalışmaları (Ders Çalışma, Ödev Yapma gibi) Erteleme Nedenleri ve Bu Konuda Ev Ortamında Yapılabilecek Düzenlemeler
 • Dikkat ve Konsantrasyon Becerilerinin Ev Ortamında Desteklenmesi ve Ders Çalışma Yöntemleri Hakkında Çocuğu Yönlendirebilmek
 • Sorumluluk Duygusu Nasıl Kazandırılır?
 • Bilgisayar ve Medyanın Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Çocuğunuza Duygularını İfade Etmesini Nasıl Öğretirsiniz?
ORTAÖĞRETİME YÖNELİK SEMİNERLERİMİZ

Ailelere Yönelik Hazırlanan Seminerlerimizin Konu Başlıkları

 • Ergenlik Döneminde Kişilik Gelişimi ve Genel Gelişim Özellikleri
 • Sınav Kaygısı İle Başa Çıkabilmede Aile Desteğinin Önemi, Doğru Tutum ve Davranışlar
 • Ergenlikte Öfke ve Baş Etme Yollarında Ailenin Desteği.
 • Ergenlerde Kaygı Sorunları ve Depresif Duygu Durumunda Aile Desteği
 • Ergen ve Anne-Baba İletişim Becerilerinin Desteklenmesi