Ayşe Nur Tekçe


Ayşe Nur Tekçe, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünde burslu eğitim almaya hak kazanmış, 2017 yılında üniversiteden onur belgesi ile mezun olmuştur. Üniversite döneminde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastahanesi Nöropsikoloji bölümünde stajyer psikolog olarak görev yapmıştır. Çocuklarla çalışmaya karar verdikten sonra, çeşitli özel danışmanlık merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde stajlar yapmıştır.

2018 Yılında, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. Kaygı Bozukluğu yaşayan çocuklarla yapılan çalışmalara katılmış, bu çalışmaların sonucunda ‘’ Ebeveyn Tutumlarının Kişilerin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimi ve Kaygı Düzeylerine Olan Etkisi’’ isimli tez çalışması yürütmüş ve başarı ile mezun olmuştur. Yüksek Lisans dış stajını Moodist Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tamamlamıştır.

Yüksek Lisans Eğitimi süresince Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) ‘nin uygulama ve yorumlama eğitimini almıştır, Türk Psikologlar Derneğinden onaylı sertifikalı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği - IV (WISC-IV) uygulayıcısıdır. Hakan Türkçapar’dan ‘Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimini tamamlamıştır. Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi almıştır. Okan Üniversitesi kapsamında DENVER II Gelişimsel Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Metropolitan Okul OlgunluğuTesti, Burdon Dikkat Testi, YemeTutumu Testi, Bir İnsan-Ev-Ağaç Çiz Testi, Beier Cümle Tamamlama testlerinin eğitimini almıştır. Moodist Akademi kapsamında, Yale Brown Obsesyon Kompülsiyon Ölçeği, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), SCL-90, Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği, Standardize Mini Mental Testlerinin eğitimleri almıştır. Mindfulness Enstitüsünden Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık ( ACT) terapisi eğitimini tamamlamıştır. Emre Konuk’tan EMDR terapisi (1.seviye) ve Reyhana Meer- Seedat’dan Çocuk ve Ergenlerle Oyun Terapisi ve EMDR eğitimlerini almıştır. Funda Akkapulu’dan Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Eğitimi almıştır. Bunların yanında 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak aile danışmanı olmuştur.

2017 yılından itibaren Özel Mavi Aile Danışma Merkezinde akademik sorunlar yaşayan çocuklar, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim sorunları duygusal sorunlar, ebeveyn tutumları, kaygı bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, sınav kaygısı, özel korkular, davranış ve uyum problemleri, öfke kontrol sorunları yaşayan çocuk ve ergenliklerle çalışmalar yürütmekte, aile danışmanlığı vermektedir. Çocuklarda kaygı bozuklukları özel ilgi alanıdır. Bilişsel Davranışçı ve Kabul ve Kararlılık terapilerine bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Küçük yaştaki çocuklara deneyimsel oyun terapisi uygulamaktadır. Düzenli süpervizyon ve eğitimlere devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR derneği üyesidir.