Pınar Şara Kalkanlı


       Pınar Şara Kalkanlı, Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümünü başarıyla bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında, Prof. Tilbe Göksun ile Dil ve Biliş Laboratuvarında görev almıştır. Projede prematüre ve normal doğum ile dünyaya gelmiş çocukların gelişimsel ve bilişsel farklılıkları ve anne çocuk ilişkisi üzerine çalışmıştır. Yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji bölümünde tam burslu olarak tamamlamıştır. Aile Danışmanlığı Eğitimini almıştır. Özel Mavi Aile Danışma Merkezi’nde üç yıldır çocuk ve ergenler ile psiko eğitim ve psikolojik danışmanlık çalışmalarını sürdürmektedir. WISC-4,MOXO Dikkat, D2, Frankfurther, Frostig, GOBDÖ, Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası, Metropolitan Okul Olgunluğu, Denver ve AGTE test eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklar ve ergenler ile çalışmalarını Bilişsel Davranışçı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Theraplay ile sürdürmektedir. Kabul ve Adanmışlık Terapisi eğitimine devam etmektedir.