Pınar Şara Kalkanlı


Pınar Şara Kalkanlı, Lisans eğitimini Koç Üniversitesi’nde çift anadal yaparak tamamlamıştır. Uluslararası İlişkiler ve Psikoloji bölümünü başarıyla bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında, Prof. Tilbe Göksun ile Dil ve Biliş Laboratuvarında görev almıştır. Projede prematüre ve normal doğum ile dünyaya gelmiş çocukların gelişimsel ve bilişsel farklılıkları ve anne çocuk ilişkisi üzerine çalışmıştır.

Yüksek lisans eğitimini Işık Üniversitesi Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji bölümünde yapmış, bölümü birincilikle kazanarak tam burslu olarak tamamlamıştır.Yüksek Lisans tezini “Covid-19 Pandemisinde Çocuklardaki Uyumlu Sosyal Davranış ile Ebeveynlerin Evlilik Uyumu ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki” üzerine yazmıştır. Tez sürecini başarıyla tamamlamış ve Klinik Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Yüksek Lisans Eğitimi süresince Weschler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-IV) ‘nin uygulama ve yorumlama eğitimini almıştır, Türk Psikologlar Derneğinden onaylı sertifikalı Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği - IV (WISC-IV) uygulayıcısıdır. Aslı Candan Kodalak’tan Theraplay Birinci Düzey Eğitimi almıştır. Nilüfer Devecigil’den Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi almıştır. Işık Üniversitesi kapsamında DENVER II Gelişimsel Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE), Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Burdon Dikkat Testi, D2, Frankfurther, Frostig, GOBDÖ ve Özel Öğrenme Güçlüğü Bataryası, testlerinin eğitimini almıştır. MOXO Testi uygulayıcısıdır. Mindfulness Enstitüsünden Çocuk ve Ergenlerde Kabul ve Kararlılık ( ACT) terapisi eğitimini tamamlamıştır. Bunların yanında 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlayarak aile danışmanı olmuştur. Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden “Çizim Testleri” eğitimi almış ve testleri projektif yönler ile değerlendirmektedir.

2018 yılından itibaren Özel Mavi Aile Danışma Merkezinde akademik sorunlar yaşayan çocuklar, özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim sorunları, duygusal sorunlar, ebeveyn tutumları, kaygı bozuklukları, sınav kaygısı, özel korkular, davranış ve uyum problemleri, öfke kontrol sorunları yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışmalar yürütmekte, aile danışmanlığı vermektedir. Ailelere gelişim takibi desteği vermektedir.

Çocuklarda dikkat sorunları özel ilgi alanıdır. Bilişsel Davranışçı ve Birey Merkezli terapilerine bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Küçük yaştaki çocuklara deneyimsel oyun terapisi ve Theraplay uygulamaktadır. Düzenli süpervizyon ve eğitimlere devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve Theraplay Derneği üyesidir.