Tuğba GÜRÇAĞ YARIZ


       İstanbul Üniversitesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunudur (2003). Halen Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisans programına, "Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Arkadaş İlişkileri, Sosyal Beceri Gelişim Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki"yi araştıran tez çalışması ile devam etmektedir. 2002 yılından bu yana Özel Mavi Aile Danışma Merkezi'nde görev yapmaktadır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü ve davranış problemleri yaşayan okul öncesi ve okul çağı çocukları ile çalışmaktadır. Bu alanın yanı sıra çocukluk ve ergenlik dönemi duygusal ve davranışsal problemleri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda 2-3 yaş çocukları ile oyun grubu çalışmalarını devam ettirmekte ve aynı yaş grubundaki çocukların gelişim takiplerini yapmaktadır. Çocuk ve ergenlere yönelik grup çalışmaları hazırlamakta ve grupları yönetmektedir. İlköğretime hazırlık, ilköğretim 1. kademe ve ilköğretim 2. kademe öğrencilerine yönelik sosyal beceri geliştirme ve çalışma becerilerini geliştirme grup çalışmalarının programlarını hazırlayarak gruplara liderlik yapmaktadır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi'nin desteklediği Bender-Gestalt Görsel Algı Testi'nin İstanbul standardizasyonu çalışmalarında görev yapmıştır. 'Çocuk Merkezli Oyun Terapisi' ve 'Filial Terapi' temel eğitimlerini almış; 'Çocuk Merkezli oyun Terapisi'nde ileri düzey eğitim ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır.