belgin temur


Nevrotik Kişiler

Her insanın psikolojik bütünlüğünü korumak ve sürdürmek için kullandığı savunma mekanizmaları vardır. Bu savunma mekanizmaları eğer kişiyi zorlayan durumlarla baş etmek için uyumu engelleyecek ölçüde abartılırsa sağlıksız bir hal alırlar. Bu durumda ortaya çıkan savunma mekanizmaları nevrotik savunma mekanizmalarıdır ve ortaya çıkan davranışlara da nevroz denir.

Bir kişiye nevrotik denilebilmesi için çevresinde yaşanan olayları sürekli yanlış yorumluyor olması ve doğal karşılanabilecek olayları şiddetli bir kaygıyla karşılıyor olması gerekmektedir. Bu kaygı kişinin problemleri çözmek için gerekli olan çabayı göstermek yerine görmezden gelmesine ve kaçınmasına neden olabilir. Nevrotik kişiler genelde mutsuz, kaygı düzeyleri yüksek kişilerdir. İlişkilerinde etkili olamazlar ve genelde olumsuzluklardan kendilerini suçlarlar. Genelde davranış ve düşüncelerinin uyumsuzluğunun ve mantığa uygun olmadığının farkında olurlar ama genelde bunları değiştirmek istemezler.

Nevroz ileri derecede bir kişilik bozukluğu olmamakla birlikte kişinin huzur ve mutluluğunu etkilemesi bakımından yardım almayı gerektiren bir durumdur. Birçok bedensel ve psikolojik belirtiler görülebilir. Kişisel düzeyde ve toplumsal ilişkilerde sorunlar yaşanır. Nevrotik kişi, yetersizlik ve aşağılık duyguları içindedir. Yaşanan sorunlar ileri derecede kaygı yaratır. Problemlerin üstüne gidemez. Daha çok nevrotik savunma mekanizmaları kullanarak bu problemlerden kaçınmayı tercih eder. Yakın duygusal ilişkiler kurmakta zorlanır. Daimi mutsuzluk ve tatminsizlik ön plandadır. Rekabet duygusu gerektiren durumlar nevrotik kişilerdeki kaygıyı arttırır. Yenilgi de başarı da korku ve kaygı yaratabilir. Kişi başarısızlıkta yetersiz hisseder; başarıda yeniden aynı başarıyı yakalayamama korkusu yaşar. Kaçınma tavrı hem kişisel gelişimi engeller hem de yaşanan problemlerin daha da şiddetlenmesine neden olur.

Nevrotik kişiler başkalarının davranışlarını da anlamakta güçlük çekerler. Kendi sıkıntılarıyla ilgili şikayetçidir ama bu sıkıntıları yaratan faktörleri değerlendirecek içgörüye sahip değildir. Çaresizlik ve güvensizlik duyguları ön plandadır. Bu nedenle kendisini merkez alır ve tüm çabasını kendi bütünlüğünü korumaya yöneltir. Bu nedenle diğer insanlarla ilgilenemez onlara bir şey veremez. Yaşamına güven ve güç getirecek ve kendisini daha yeterli hissetmesini sağlamasında ona destek verebilecek güçlü bir eş arayışındadır. Ancak bu yolla kendi yetersizlik duygusundan kurtulacağını düşünür. Ama bu duygularla başlayan bir ilişki de hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Çevreden onay ve destek görmek çok önemlidir. Çünkü bu yolla kendi ihtiyaç duyduğu iç desteği dışarıdan elde etmeye çalışır. Bu tavır da diğer insanlar üzerinde bir yük yaratır ve kendisinden uzaklaşırlar. Nevrotik insanlar çocukluklarında sevgi ihtiyaçları doyurulmamış kişilerdir ve bu cinsel tutkulara ve düşmanca duygulara dönüşebilir. Dış dünyayı düşmanca ve tehditkar algılayabilir.

Diğerleri